Sulkovci

Selo Sulkovci smjestilo se duž ceste Pleternica – Nova Kapela podno vinorodnih obronaka Požeške gore.

Dom DVD Sulkovci Dom DVD Sulkovci

U starim dokumentima selo se prvi put spominje 1375. godine, a zatim ponovno u nekoliko navrata. Gospodari Sulkovaca bili su Plemići Sulkovački, potomci Martina Sulka. Spominju se i plemići od Predešinca od kojih je bio poznat Sule sin Dragoslava. Ime Sule također podsjeća na ime Sulkovci. Gospodari Sulkovaca plemići Sulkovački bili su izumrli u 15. stoljeću, a na životu je ostala samo Margita udana za Stjepana, plemića od Djedine Rijeke. Zbog posjeda Sulkovaca vodila se parnica s Berislavićima Grabarskim koji su postali gospodari Sulkovaca i Komorice.

U doba Turaka selom je upravljao pored ostalih gospodara i Bećir-Begović iz Požege. Popis iz 1702. godine spominje sljedeće stanovnike: Nikola i Martin Peić, Stjepan, Damjan i Đuro Kristić, Miho i Stipan Liščević, Marin Ribić, Tado Stojić, Vinko i Tomo Kelić, Ilija, Pavao i Vinko Bošnjak, Luka, Ivo i Lukas Marković, Mato Šljivić, Mato Matoković, Đuro i Matija Dorić, Mato Blažević, Antun Kovačević, Grgo Samardžić, Stivo Durković, Marin Bačić, Blaž Drenovčanin, Filip Antičić i Filip Armagić. Do danas su od navedenih nestale ili izumrle obitelji: Armagić, Antičić, Dorić, Drenovčanin, Durković, Marković, Samardžić, Matokić, Blažević i Bačić. Nešto kasnije su doselile obitelji: Odobašić, Marakotić, Mlinarić, Bilokapa, Busić i Gračanin, a za njima Vinković, Grgić, Vuković, Šajnović, Čop, Marijančević, Praljković i Lazić. Od navedenih. do danas su se održale obitelji: Mlinarić, Petrović, Vinković, Šajnović i Marijančević.

Škola u Sulkovcima otvorena je 1896., a do tada su djeca išla u Pleternicu. U Sulkovcima je postojala i privatna škola koju je vodio učitelj Jüršik za kola drva i mjerov hrane po učeniku. Kakav je bio život u selu u to vrijeme kaže zapis učitelja u školskoj spomenici: “Premda je narod marljiv, sve se više siromaši. Od nekada velikih zadruga, nastadoše obitelji samačke, pojedinac mora sam da se brine za život svoj i svojih. Zemlje za obradu je malo. Radi se napola. Brodska imovna općina i Napoleon Špun imaju većinu zemalja u svojem vlasništvu. Porez i daće su velike. Godišnji urod je slab. Šljive i grožđa ni za lijek. Vinova je loza skroz uništena od peronospore. Blago, osobito svinje, ginu od bedrenice, zarade ni od kuda. Prije su ljudi lijep novac primali za vožnju duge, danas im je to željeznica preotela.”

Godine 1897. umrlo je u Sulkovcima 11 djece od epidemije groznice. Prvi žitelj otišao je 1906. iz Sulkovaca u Ameriku (Mato Ferkić), a godinu dana kasnije otišli su i neki drugi, ali su se brzo vratili. Danas su u Sulkovcima najbrojnije obitelji: Peić (25 obitelji sa 88 članova), Kristić (12/29), Filipović (7/29), Vukoja (6/23), Majetić (6/22), Šutić (4/21), Tomić (5/20) i Ribić (5/17). Sulkovci su u 19. st. bili po broju stanovnika treće naselje (iza Pleternica i Drenovca). Godine 1857. imali su 483 žitelja, 1910. čak 686, a 1971. najviše – ravno 800. Taj broj je prema popisu iz 2001. pao na 699 i nalazi se na četvrtom mjestu na području Grada Pleternice.

Gradska naselja